Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

To szkoła ponadgimnazjalna, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.
Nauka ukierunkowana jest na zdobycie konkretnego zawodu. Daje możliwość szybkiego usamodzielnienia się.

Po ukończeniu szkoły naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym lub technikum.