Liceum Ogólnokształcące

To szkoła ponadgimnazjalna, która nie decyduje ostatecznie o wykonywanym zawodzie.
Daje możliwość rozwoju  i poszerzenia wiedzy w określonym kierunku.
Pozwala dłużej zastanowić się nad późniejszymi wyborami zawodowymi.

Po zakończeniu nauki absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów.

Szkoła umożliwia wybór obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego zgodnie z zainteresowaniami uczniów z 3 poniższych specjalności:

  • zajęcia taneczne: np. aerobik, taniec, fitness, ZUMBA, gimnastyka przy muzyce z przyrządami i bez, itp.

  • gry zespołowe: np. piłka siatkowa, koszykowa, nożna, itp.

  • aktywne formy turystyki: żeglarstwo jachtowe, windsurfing, wakeboarding, rajdy i wycieczki piesze lub rowerowe, narciarstwo biegowe i zjazdowe, itp.