Kierunki

Gimnazjalisto!
Nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Od tego wyboru może w przyszłości zależeć Twój sukces zawodowy. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest bardzo ważną decyzją.

Zespół Szkół Technicznych
to szkoła, w której oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia dla każdego!

Ponadto umożliwia uczestnictwo w wielu zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach oraz pozwala na rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań, nie tylko poprzez obowiązkowe zajęcia edukacyjne, ale również dzięki prowadzonym zajęciom pozalekcyjnym (koła zainteresowań, akcje charytatywne, zajęcia wyrównujące i rozwijające).

Szkoła umożliwia wybór obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego zgodnie z zainteresowaniami uczniów z 3 poniższych specjalności:

  • Zajęcia taneczne: np. aerobik, taniec, fitness, ZUMBA, gimnastyka przy muzyce z przyrządami i bez, itp.

  • Gry zespołowe: np. piłka siatkowa, koszykowa, nożna, itp.

  • Aktywne formy turystyki: żeglarstwo jachtowe, windsurfing, wakeboarding, rajdy i wycieczki piesze lub rowerowe, narciarstwo biegowe i zjazdowe, itp.

Dodaj komentarz