Terminarz

Terminy przyjęć kandydatów do ZST w Zbąszynku

W roku 2017 obowiązują następujące terminy przyjęć kandydatów do liceum ogólnokształcącego, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej:

Rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników oraz branżowej szkoły I stopnia zostanie przeprowadzona w terminie: do 7 lipca 2017 r. do godz. 12:00, w tym:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: od 15 maja do 26 maja 2017 roku,

  2. uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 roku do godz. 15:00,

  3. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 29 czerwca 2017 roku o godz. 12:00,

  4. wydanie kandydatom z listy zakwalifikowanych do Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, którzy potwierdzili wybór skierowań na badania lekarskie: do 6 lipca 2017 roku do godz. 15:00,

  5. potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez przedłożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli dotyczy): do 6 lipca 2017 roku do godz. 15:00,

  6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 7 lipca 2017 roku o godz. 12:00.

Wniosek o przyjęcie do LO na rok szkolny 2017/2018

Wniosek o przyjęcie do Technikum na rok szkolny 2017/2018

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia na rok szkolny 2017/2018


Dodaj komentarz