Zasadanicza Szkoła Zawodowa – oddział elektryczny

W trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej oferujemy następujące oddziały: elektryczny oraz wielozawodowy.

Elektryk – montaż – pomiary – naprawy

Elektryk zajmuje się montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sprzętu AGD. Elektryk może zajmować się także naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Elektryk znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem elektrycznym. Może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień może również wykonywać instalację elektryczną w obiektach budowlanych.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddział wielozawodowy

zawodowa

W trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej oferujemy następujące oddziały: elektryczny oraz wielozawodowy.

Oddział wielozawodowy – wszechstronność – praktyka – dobry zawód

Uczniowie uczący się w klasie wielozawodowej mają możliwość podjęcia pracy w dowolnym zawodzie. Miejsce praktyk wybierają sobie sami. Praktyki odbywają się przez tydzień, następnie tydzień zajęć ogólnokształcących w szkole i tak naprzemiennie. Jest to kierunek dla osób, które chcą podjąć pracę zaraz po gimnazjum.

Najpopularniejsze zawody, wybierane przez naszych dotychczasowych uczniów to: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz małej gastronomii, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy, posadzkarz, rzeźnik- wędliniarz, sprzedawca, stolarz. Z uwagi na dużą liczbę małych i większych zakładów rzemieślniczych kandydaci do klas wielozawodowych nie mają problemu ze znalezieniem miejsca praktyki.

1zsz rekrutacja

2zsz rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik Mechatronik

technik mechatronik

Technik mechatronik to nowy atrakcyjny zawód, poszukiwany już teraz na rynku pracy i należący do tzw. zawodów przyszłości. Jest zawodem łączącym zawód mechanika oraz elektronika. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.
Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką – zarówno w dużych jak i małych zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne w sprzęcie gospodarstwa domowego, przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym, energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym, spożywczym, w budownictwie, w medycynie, w branży multimedialnej czy filmowej. Może pracować tam m.in. na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta, kierownika działu obsługi i napraw. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Technik Informatyk

technik informatyk

To zawód atrakcyjny, popularny i bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Technik informatyk może wykonywać proste zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka, dodatkowo ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie teleinformatyk.

Absolwenci technikum informatycznego znajdują zatrudnienie w:

 • punktach serwisowych (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych),
 • działach obsługi informatycznej każdej firmy,
 • obsłudze i administrowaniu sieci komputerowych,
 • działach obsługi graficznej wydawnictw,
 • działach obsługi marketingowej firm,
 • projektowaniu i administrowaniu stron www,
 • sklepach komputerowych oraz dystrybucji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Technik Elektryk

technik elektryk

Technik elektryk jest to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom znajdziesz pracę w:

 • zakładach energetycznych,
 • elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
 • zakładach gospodarski komunalnej,
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • biurach projektowych,
 • placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Technik Architektury Krajobrazu

technik architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną architektury. Technikum kształci w zakresie podstaw projektowania architektury krajobrazu, zasad kompozycji z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i rysunku a także produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i konserwacji terenów zieleni.
Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika architektury krajobrazu.
Absolwenci szkoły mogą podejmować studia lub podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp., w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych, w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej, mogą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Jakie umiejętności zdobędziesz:

 • Znajomość  roślin ozdobnych – rozpoznawanie gatunków roślin, określanie ich wymagań świetlnych, wodnych i pokarmowych.  Dobieranie roślin do projektów ogrodów oraz miejskich terenów zieleni.
 • Projektowanie terenów zieleni – tworzenie oryginalnych projektów ogrodów i miejskich terenów zieleni. Wykonywanie dokumentacji projektowo-technicznej.
 • Urządzenie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

 

Liceum Ogólnokształcące

liceum pozarniczo-wojskowe liceum multimedialna

LO to szkoła ponadgimnazjalna, która nie decyduje ostatecznie o wykonywanym zawodzie.
Daje możliwość rozwoju  i poszerzenia wiedzy w określonym kierunku.
Pozwala dłużej zastanowić się  nad późniejszymi wyborami zawodowymi.
Uczniowie, którzy podejmą naukę w klasie licealnej będą mogli wybrać następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, matematyka.
Do wyboru oferujemy też trzy języki obce: język angielski, język francuski i język niemiecki.
Po zakończeniu nauki absolwenci mają możliwości kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów, na przykład: administracja publiczna, turystyka, rekreacja, kosmetologia, rehabilitacja, stomatologia, medycyna, pomoc dentystyczna, psychologia, pedagogika, politologia, prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, marketing i zarządzanie.
Swoją przyszłość można także wiązać ze służbami mundurowymi.

Propozycje przedmiotów w zakresie rozszerzonym licealisty:

 1. matematyka, biologia, chemia,  język obcy (angielski, niemiecki), edukacja multimedialna (przedmiot uzupełniający)

  • co dalej: kosmetologia, farmacja, fizykoterapia, AWF, pielęgniarstwo, technologia żywienia, reklama, filologia,  ekonomia, marketing, zarządzanie
 1. geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy (angielski, niemiecki, francuski), edukacja pożarniczo-wojskowa (przedmiot uzupełniający)

  • co dalej:  dziennikarstwo, pedagogika, kulturoznawstwo, politologia, socjologia, prawo, turystyka i rekreacja, filologia, administracja, szkoły wojskowe, pożarnicze
 1. OBOZY LETNIE po pierwszym i drugim roku nauczania z pożarnictwa, wojskowości i pierwszej pomocy przedlekarskiej

Dobór przedmiotów w zakresie rozszerzonym zależy od indywidualnych zainteresowań ucznia.

To TY wybierasz i decydujesz!

   Będziemy współpracować  z

17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu oraz Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie