Europejski Fundusz Społeczny

Lubuskie„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek” fe

Projekt jest wdrażany w ramach Poddziałania 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

Od grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych rozpoczęła się realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek”. W ramach projektu uczniowie praz nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, stażach oraz praktykach zawodowych, które maja podnosić ich kwalifikacje zawodowe w danym kierunku.

PIERWSZE DZIAŁANIA

Pierwsze działania w ramach projektu zostały podjęte dnia 12 grudnia  2016 roku – wówczas zostało przeprowadzone badanie IPD , tzw. Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji uczniów. W badaniu wzięło udział 105 uczniów. Z racji tego, iż w naszej szkole obywają się praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, to badanie trzeba było przeprowadzić jeszcze raz dnia 13 lutego 2017 roku. Wówczas w badaniu wzięło udział 26 uczniów. Łącznie przebadano 131 uczniów.

Kolejnym działaniem było rozpoczęcie dwóch kursów skierowanych do uczniów.

KURSY DLA UCZNIÓW

Pierwszy odbył się kurs florystyczny , prowadzony przez trenera Panią Katarzynę Majewską, która przyjechała do nas z Piotrkowa Trybunalskiego. Kurs trwał 5 dni od 20 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku. Grupa liczyła 5 uczennic technikum z kierunku architektura krajobrazu. Zajęcia odbywały się popołudniami.

Drugi kurs Akademii Cisco , prowadzony przez trenera Pana Bartosza Uchacza – trwa 10 dni od 20 lutego 2017 roku do 03 marca 2017 roku. Grupa kursowa liczy 10 uczniów. Zajęcia również odbywają się po zakończeniu przez uczniów zajęć lekcyjnych.

Kurs AutoCad odbył się w dniach 20 marca 2017 roku do 24 marca 2017 roku. Prowadził go trener Vadim  Mysiak. Grupa kursowa liczyła 14 uczniów. Godziny kursu uzależnione były od zajęć lekcyjnych uczestników kursu.

KURSY DLA NAUCZYCIELI

W dniach 04 i 05 maja 2017 odbył się kurs skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych pt. „Techniki efektywnego uczenia się”. Kurs trwał dwa dni i prowadziła go Pani Trener Dorota Urbańska.

Poniżej kilka ujęć z przebiegu kursów:

KURS FLORYSTYCZNY

 

KURS – AKADEMIA CISCO

KURS – Szkolenie AutoCad

 

17362495_1267552696626234_2869570007585641298_n

17498576_1267553179959519_5264644703465279274_n

17458341_1267553489959488_7371452036403591969_n

KURS DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Pt.”Techniki efektywnego uczenia się”

IMG_2746   IMG_2747  IMG_2749  IMG_2750      IMG_2745      IMG_2748

SPOTKANIE GRUPY STERUJĄCEJ

Dnia 09 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek”. W zebraniu uczestniczyli :

Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski

Koordynator Projektu – Ewa Omelczuk

Skarbnik Gminy – Aneta Nawracała

Kierownik Referatu Oświaty – Barbara Stasik

Goście:

  • z ramienia ProfiBiznes – konsultant merytoryczno-techniczny – Natalia Pruszko,
  • wykonawca – Firma EduKreacje – Katarzyna Szczudrawa

Specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczania projektu – Teresa Woźniak-Kukotko

Specjalista ds. rekrutacji, promocji, monitoringu i ewaluacji – Joanna Błaszkiewicz

 

Przedmiotem spotkania było omówienie spraw bieżących dotyczących realizacji projektu oraz zaplanowanych działań:

  1. Rozliczania kosztów pośrednich przez Partnera ProfiBiznes
  2. Dostarczania przez Partnera ProfiBiznes dokumentacji księgowej rozliczeniowej do składanego wniosku o płatność za II kwartał
  3. Przeprowadzonych kursów dla uczniów oraz nauczycieli w poprzednim kwartale
  4. Zaplanowanych kursów na przyszły kwartał

Kilka ujęć ze spotkania:

DSC_0006              DSC_0002 DSC_0004               DSC_0003