Stary egzamin zawodowy

Uprzejmie informujemy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

  • etap pisemny: 12 czerwca 2017,  godz. 12:00
  • etap praktyczny dla Technikum: 13 czerwca 2017, godz. 9:00
  • etap praktyczny dla ZSZ: od 4 lipca 2017 do 8 lipca 2017

Ważne daty:

  • 20 grudnia 2016 – złożenie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • 25 sierpnia 2017 – przekazanie wyników do szkoły

Komunikaty, deklaracje:

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od r. szk. 2012/2013

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2016 roku

Przydatne linki:

www.oke.poznan.pl

www.cke.edu.pl