Egzamin maturalny w starej formule

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 26 maja języki obce szczegółowy harmonogram podany zostanie do 4 marca 2017 zgodnie z procedurami
od 4 do 26 maja język polski (prezentacja)

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

maj

godzina 9:00

godzina 14:00

4

czwartek

język polski – PP język polski – PR

5

piątek

matematyka – PP wiedza o tańcu – PP
wiedza o tańcu – PR

8

poniedziałek

język angielski – PP język angielski – PR

9

wtorek

matematyka – PR język łaciński i kultura antyczna – PP
język łaciński i kultura antyczna – PR

10

środa

wiedza o społeczeństwie – PP
wiedza o społeczeństwie – PR
informatyka – PP
informatyka – PR

11

czwartek

język niemiecki – PP język niemiecki – PR

12

piątek

biologia– PP
biologia– PR
filozofia– PP
filozofia– PR

15

poniedziałek

historia– PP
historia– PR
historia sztuki– PP
historia sztuki– PR

16

wtorek

chemia – PP
chemia – PR
geografia – PP
geografia – PR

17

środa

język rosyjski – PP język rosyjski – PR

18

czwartek

fizyka i astronomia– PP
fizyka i astronomia / fizyka– PR
historia muzyki– PP
historia muzyki– PR

19

piątek

język francuski – PP język francuski – PR

22

poniedziałek

język hiszpański – PP język hiszpański – PR

23

wtorek

język włoski – PP język włoski – PR

24

środa

język mniejszości narodowych – PP          język kaszubski i łemkowski – PP i PR język mniejszości narodowych – PR
przedmioty w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych:                                                        matematyka,                                                                                                                                                    historia, geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia

*PP – poziom podstawowy        PR – poziom rozszerzony

Termin poprawkowy:

– część pisemna – 22 sierpnia 2017 (wtorek), godz. 9:00

– część ustna – 23-256 sierpnia 2017

Przekazanie świadectw do szkoły – 30 czerwca 2017

Przekazanie świadectw do szkoły (sesja poprawkowa) – 12 września 2017

Ważne terminy:

30 września 2016 – złożenie wstępnej deklaracji maturalnej oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań (dotyczy osób, które pierwszy raz przystępują do egzaminu maturalnego)

7 luty 2017 – złożenie ostatecznej deklaracji (również osoby poprawiające lub podwyższające wyniki) oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań

6 kwietnia 2017 – złożenie bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego (dotyczy tylko uczniów i absolwentów  Technikum) oraz wykazu sprzętu wykorzystywanego podczas egzaminu

Ogłoszenia, komunikaty, deklaracje:

Lista tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego

Komunikat dyrektora CKE w sprawie list systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2017 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Deklaracja dla absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014, absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Przydatne linki:

http://www.oke.poznan.pl/

http://www.cke.edu.pl/